Bijele stijene och Samarske stijene

Bijele stijene och Samarske stijene

Velika Kapelas små hemligheter

När man tittar på en geografisk karta över Kroatien lägger man kanske inte märke till det vidsträckta området mellan Vinodol, Fužine, Mrkopalj, Ogulin, Jasenak och Žuta Lokva, ett område utan några större orter. Detta område är övervägande skogigt, och det är känt under namnet Velika Kapela.

  

Bijele stijene
Alan Čaplar

I Velika Kapela finns ett av de mest fascinerande landskapen i Kroatien, Bijele stijene och Samarske stijene. Här har naturen verkligen lekt och skapat otroliga och fantastiska former av sten som på många sätt överträffar människans hantverk. På många ställen skjuter skarpa och lodräta former upp ur marken, ibland på 50 meter eller mer i höjd. De steniga topparna är avskilda från varandra med otaliga rännor, sprickor, klyftor och avgrunder. Just på grund av denna terräng är Bijele stijene och Samarske stijene ett särskilt otillgängligt och oländigt område.

 

Frånsett topparna som är kala och steniga täcks resten av området, såväl som dess omgivningar, av ändlösa skogar vars mörka toner skapar en slående kontrast till de vita karstklipporna. För att så väl som möjligt skydda detta unika bergsområde har Bijele stijene och Samarske stijene förklarats till strikt naturreservat. Det är den striktaste formen av naturskydd, striktare t.o.m. än en nationalpark.

 

De två platser som man oftast utgår ifrån när man ska till Velika Kapela är orten Mrkopalj, som kan nås från staden Delnice från norra sidan, och orten Jasenak som nås via asfaltvägen från staden Ogulin. Makadamvägen som är en markerad vandringsled i riktning mot Bijele stijene och Samarske stijene, såväl som mot Bjelolasica, är också känd under namnet Begova staza. Från denna når man på en timme Bijele stijene via en lättframkomlig och markerad bergsled genom ett brant skogsparti. Strax under Bijele stijenes toppar befinner sig två vandrarstugor. Leden fortsätter vidare upp bland klipporna och mot toppen, där den plötsligt öppnar sig för imponerande utblickar. Själva toppen på Bijele stijene är 1335 meter hög och erbjuder en vacker utsikt över Bjelolasica, Klek och otaliga klippor med de ovanligaste former.

Bijele stijene
Alan Čaplar

Bijele stijenes mest kända symbol är den stenformationen Prsti, dvs. Fingrarna. Det handlar om en rad på fem naturliga stenstatyer som reser sig som en hand mot himlen. Denna syn, som tydligt vittnar om hur kreativa och fantasifulla naturens krafter kan vara, ristar sig djupt in i sina besökarnas hjärtan.

 

Förutom Prsti är en av de mest förtrollande platserna i Bijele stijene definitivt slukhålet med sitt ”kapell” vilket från alla sidor omgärdas av upprättstående, 50 meter höga klippor nästan som en amfiteater, och vars ingång är en smal passage under klippan som heter Slonova brada (Elefantens haka). Från ingången till hålet med kapellet fortsätter Vihoraški put, en av de mest utmanande vandringslederna i Kroatien, genom en ödemark med mycket grov terräng. Leden är delvis säkrad med stålrep och kilar, och den rekommenderas bara för erfarna bergsvandrare.

Bijele stijene
Alan Čaplar

Det bästa sättet att nå Samarske stijene är att ta leden Begova staza från Mrkopalj och Tuk, men det är också möjligt att nå platsen från den södra sidan, från Jasenak. Vandringsleden för klättringen upp till Samarske stijene börjar efter tolv kilometer av vägen som för från byn Tuk. Huvudfästet där är Ratkovo sklonište, ett blockhus som är dolt i en halvgrotta under en vinkelrät klippa som befinner sig ovanför detta som ett naturligt tak.

 

Bijele stijene och Samarske stijene är ett unikt geomorfologiskt karstfenomen i skogens skydd. Velika Kapelas steniga men varma hjärta är en unik vrå av lugn och ro, där de starkaste ljuden är suset av vinden i grenarna och kvittrandet från fåglar som flyger över majestätiska klippor.