Matija Špelić

Bra att veta

Planerar du semester i Kroatien?

I detta fall kommer de följande upplysningarna kanske vara praktiska.

Kroatien i siffror

Klimatet

Kom till Kroatien och njut av tre olika klimatzoner:

På kusten dominerar angenämt medelhavsklimat med många soldagar om året. Somrarna är varma och torra, och vintrarna milda och fuktiga.

Temperaturerna faller sakta som man närmar sig inlandet, där det dominerar milt kontinentalt klimat.

På höjderna över 1200 meter dominerar frisk bergsluft, och under sommarmånaderna ligger temperaturen där på cirka 13 ºC.

Valutan

Kroatien planerar införa euron, men dittills gäller fortfarande dess nutida nationalvaluta, den kroatiska kuna – HRK. En kuna består av 100 lipa. Man kan växla valuta i varje bank, växlingskontor eller postkontor, i nästan alla resebyråer och hotell, samt på nästan alla campinganläggningar. I nästan alla institutioner och på nästan alla bankomater kan man också använda kreditkort som Visa, MasterCard, American Express, Diners osv.

Converter

Ange beloppet att konvertera

Gratis Wi-Fi

Tiden när att åka på en resa betydde att ingen kunde nå en är nu historia.

Tack vare Kroatiens 300 kostnadsfria Wi-Fi access-punkter som är utspridda

över landet är det nu enkelt att hålla kontakt med familj och vänner.

Resedokumenten

På besök till Kroatien kommer visumet inte ge dig huvudvärk. I de flesta fallen kommer du bara behöva ett giltigt pass.

Och om du är EU- eller USA-medborgare räcker identitetskortet.

 

Kroatiens tullförordningar är nästan fullständigt anpassade till EU:s standarder.

Information om resedokumenten

För ytterligare upplysningar kan du vända dig till diplomatiska beskickningar och konsulter i utlandet eller besöka webbsidan av Ministeriet för utrikes- och europeiska frågor:

 

http://www.mvep.hr/en/consular-information/travel-information/

 

Information om tullförordningarna

Tullförordningarna i Republiken Kroatien är nästan fullkomligt samstämmiga med  EU:s förordningar och standarder. Men värdet av föremål som inte är avsedda för försäljning, som tas in i landet för personligt bruk och är befriade av importavgifter är dock begränsat till 2200 HRK, och vid luft- och sjötransport till 3200 HRK.

Utländsk och inhemsk valuta och checkar kan fritt tas in i och ut ur landet, och detta av utländska och kroatiska medborgare med hemvist i utlandet. Men belopp av 10.000,00 EUR eller mer behöver man i detta fall deklarera för en tulltjänsteman. Värdefullt personligt egendom och andra tekniska apparater behöver man vid gränsövergången också deklarera för tulltjänstemannen.

Alla personer som inte har permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd i Europeiska unionen har rätt till mervärdesskattsersättning för enstaka produkter köpta i Kroatien om deras kostnad överstiger 740,00 HRK. Rätten utövar man efter att ha fyllt i formuläret Tax Free som tulltjänstemannen sedan godkänner vid de köpta varornas export, och tre månader efter köpet. Utländska medborgare behöver ansöka om ersättningen inom sex månader efter faktureringen.

För ytterligare upplysningar kan du vända dig till det Kroatiska tullverket på sidan www.carina.gov.hr 

 

Aleksandar Gospić

Husdjuren

Dina husdjur är välkomna i Kroatien! Om du vill ta dina fyrbenta vänner

med dig till Kroatien behöver de bara gå igenom en enkel 

undersökning förrän de får komma med dig in i landet. 

Vid undersökningen kontrollerar man om

ditt husdjur har ett ID-chip, om det är

vaccinerat mot rabies och om det

har ett pass eller veterinärintyg.

Import av levande djur

Ha i åtanke att det är du som under hela din resa är ansvarig för dina husdjur.

Att ta husdjur över landsgränserna är möjligt bara efter att man har låtit gränspersonalen kontrollera veterinärintyget om djurens goda hälsa. Hundar och katter måste ha ett identifierande mikrochip. Det är tillåtet att ta med sig upp till fem djur samtidigt över gränsövergången, medan importen av större antal djur bara är möjligt på de gränsövergångar som har veterinärmedicinska inspektionsstationer.

Resandet med husdjur och ansvar

När du tar husdjur in i Kroatien är det ditt ansvar att uppfylla erforderliga villkor. Kontrollera om ditt husdjur har fått vaccineringar och om dessa inte har slutat gälla, om antikropps-titertestet utfördes och om ditt husdjur har ett gällande pass eller veterinärintyg. Om ditt husdjur inte uppfyller de nämnda kriterierna kan det förekomma att du inte får komma in i Kroatien, och att ditt husdjur blir skickat tillbaka till ursprungslandet eller ställt i karantän vid någon tillämpad gränsövergång. Ägaren kommer att bära alla kostnader som uppstår på grund av dessa åtgärder.

I överensstämmelse med veterinära villkor för icke-kommersiell transport av husdjur anses de följande arterna som husdjur: hundar, katter, illrar (mustela putorius) ur mårddjurfamiljen (mustelidae), ryggradslösa djur (förutom bin och kräftdjur), tropiska prydnadsfiskar, groddjur, kräldjur, alla fågelarter (förutom hönsen), gnagare och kaniner.

Största tillåtna antalet djur

Importen av upp till fem djur anses som icke-kommersiell. Tulltjänstemannen måste vid gränsövergången identifiera djuren och kontrollera deras dokument. Dessa djur kommer inte anses som gods och måste under hela resan åtföljas av sin ägare eller någon person som ägaren har berättigat till detta.

Villkorna

Allmänna villkor för import av hundar, katter och tama illrar (också kända som tamillrar, mårddjur, frettar – mustela putorius) ur EU:s medlemsländer och lågriskländer utanför Europeiska unionen:

 

 • djuren måste ha ett identifieringssystem (ett mikrochip). Om djuret har ett chip som inte är i överensstämmelse med standarden ISO 11784 eller 11785 måste ägaren möjliggöra användningen av en lämplig mikrochipläsare. I varje moment måste det vara möjligt att fastställa ägarens namn och adress. Djurets pass eller intyg, som registreras tillsammans med djuret, måste innehålla mikrochippets nummer som veterinären ger ut;

 • djuret måste ha ett pass eller ett intyg utgivet av en veterinär som legitimerades av det berörda organet;

 • djuret måste vara vaccinerat mot rabies.

Djur ur EU-länderna eller länderna utanför EU:n som anses som lågriskländer, som är yngre än tre månader och inte vaccinerade, kan tas in på Republiken Kroatiens territorium om ägaren eller eskorten har ett gällande pass eller intyg, om djuren bor på samma ort där de föddes och om de inte har varit i kontakt med vilddjur som kunde ha utsatt dem för smittor, eller om de reser med en moder som de fortfarande är beroende av.

 

Hundar, katter och mårddjur ur högriskländer måste uppfylla följande villkor:

 • de måste ha ett identifieringssystem (ett mikrochip);

 • de måste ha ett intyg utgivet av en officiell veterinär eller, efter återinträdet, ett pass (hundar ur Kroatien);

 • de måste vara vaccinerade mot rabies;

 •  

  de måste gå igenom en test för antikroppsneutralisering, som utförs genom antikroppstitrering på minst 0,5 IJ/ml per provet taget av en berättigad veterinär i ett berättigat laboratorium 30 dagar efter vaccineringen och tre månader före genomresan. Listan över de berättigade institutionerna finns på den följande webbsidan: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm.

 • Den nämnda perioden av tre månader gäller inte i fall av husdjurets återinträde från Republiken Kroatien om dess pass bekräftar att det positiva resultatet på antikroppstitreringstesten registrerades innan djuret lämnade Republiken Kroatien.

 • Djur som är kommersiellt importerade och skickas som paket måste undersökas av en veterinär innan de kan skickas.

 • För ytterligare upplysningar kan du vända dig till Kroatiens jordbruksdepartement – Veterinäravdelningen. Telefon: +385 1 6443 540. Webbsidan: www.mps.hr

Om

Kroatien

Kroatiens nationella territoriets yta utgör 56 594 km2med 31 479 km2 kustvatten lämpligt för segling, simning och dykning.

Kroatien intar den största delen av Adriatiska havets östra kust vilket, som en del av Medelhavet, tränger djupt in i den europeiska kontinenten. 

Den smala bergskedjan Dinara skiljer Kroatiens medelhavsregion från dess centraleuropeiska kontinentala del, som sträcker sig från Alpernas östra utkanter på sin nordvästra del och till Dunavas kuster på sitt östra del, där den omfattar den bördiga Pannoniska slättens södra del.

 

Och om dessa landskaps skönhet inte räcker, låt oss avslöja något till: kranvatten är drickbart i hela Kroatien.

Ivo Pervan