Sisaks fästning

Denna välbevarade medeltida fästning är en intressant påminnelse om stormiga tider, och attraktiv är den tack vare sitt utseende och sin position på floderna Kupas och Savas kuster, omgiven med vidsträckta vallar.