Krapinske Toplice

Krapinske Toplice

Posebna bolnišnica za medicinsko rehabilitacijo Krapinske Toplice – Spoj tradicije in sodobne medicine je sodobna bolnišnica za rehabilitacijo bolnikov s kardiološkimi, nevrološkimi, revmatskimi, ortopedskimi obolenji ter za rehabilitacijo otrok. Zgrajena je na virih termalne mineralne vode s temperaturo 39 – 41 °C, značilnosti katere so kalcij, magnezij in hidrokarbonat. V sklopu bolnišnice se nahajajo štirje bazeni, med katerimi je Jakobov bazen zgrajen točno na viru termalne vode in je eden izmed redkih takšnih primerov na svetu.

Kontakt

Gajeva 2
Krapinske Toplice
49217
Osrednja Hrvaška