Kopački rit

Naravni park

Kopački rit

Gre za razkošje vodnega in gozdnega zelenila v Slavoniji in njen največji naravni biser. Park zajema močvirno področje okoli ustja Drave in Donave pri Osijeku, razprostira pa se na 238 hektarjev. Zaradi nedostopnosti in pogostih poplav je področje Parka že od davnih časov nespremenjeno. Kopački rit se uvršča v eno izmed največjih naravnih močvirnih področij v Evropi in je uvrščeno v Ramsarski seznam svetovno pomembnih močvirij, predlagana pa je tudi njegova uvrstitev na Seznam svetovne naravne dediščine UNESCO-a. Zaščitni znak Kopačkega rita predstavljajo velika krdela jelenov, čeprav je to področje zavetišče tudi velikim krdelom divjih prašičev. Kopački rit je habitat tudi drugim sesalcem, najbolj pa prevladujejo ptice, približno 300 različnih vrst. Med njimi so najpomembnejše tiste zaščitene, orel belorepec in črna štorklja. Do Parka se iz bližnjega največjega slavonskega mesta Osijeka lahko prispe z avtomobilom, pot pa bo spremljal razgled na panonsko pokrajino močvirja, gozdov in poplavljenih polj. Izletniške ladjice s katerimi se lahko približate plitvim močvirnim rokavom predstavljajo najboljši način za spoznavanje in ogled Parka. V lepotah Parka lahko uživajo tudi turisti, ki plujejo na velikih rečnih križarkah po Donavi, ki predstavlja vzhodno mejo tega veličastnega naravnega parka.