Mljet

Národný park

Mljet

Najdôležitejším chráneným územím juhu Dalmácie je Národný park Mljet na rovnomennom ostrove. Park zahŕňa západnú časť tohto, podľa názoru mnohých, najkrajšieho ostrova na Jadrane. Charakterizuje ho bohatá a rozmanitá stredomorská vegetácia. Tu sa nachádzajú dve hlboké zátoky, ktoré kvôli veľmi úzkemu prepojeniu na otvorené more nazývajú jazerá - Veľké a Malé jazero. Mljet charakterizuje aj bohaté kultúrne dedičstvo, kde vyniká komplex benediktínskeho kláštora, ktorý bol založený v 12. storočí. Kláštor sa nachádza na ostrovčeku uprostred Veľkého jazera a je obklopený stredomorským parkom. V priebehu mnohých stáročí tu boli napísané početné kroniky, rozpravy a literárne diela. V rámci bývalého kláštora sa nachádza aj zaujímavý kostol sv. Márie.

Kontakt

Dalmácia - Dubrovník