Geopark Višský archipelág

Geopark

Geopark Višský archipelág

Rajská oáza Mediteránu

Oblasť ostrova Vis a k nemu patriacich ostrovčekov – Biševa, Svätého Andriju, Brusniku, Jabuky a Palagruže – je jedinečným geografickým územím, pričom je so svojimi lokalitami a krajinnými útvarmi po Papuku druhým geoparkom UNESCO v Chorvátsku.

 

Višský archipelág je geologicky veľmi atraktívnou lokalitou pozostávajúcou zo skalných útvarov zaujímavého geologického pôvodu. Časti archipelágu, a zvlášť tie okolo jadranskej čiernej pyramídy Jabuky a Brusniku, ako aj vnútrozemie samého ostrova Vis, sú vytvorené z vulkanických hornín, ktoré vznikli pred 220 miliónmi rokov, a sú preto najstaršími na Jadrane, na rozdiel od ostatných jadranských ostrovov, ktoré vznikli zo sedimentných hornín.

Ivo Pervan / Geopark Viški arhipelag

Najdlhšou polozatopenou morskou jaskyňou Jadranu je Medvidina špilja na ostrove Biševo, a najnavštevovanejšou je určite Modra špilja.

Geomorfolockými prírodnými pamiatkami Višského archipelágu sú aj vulkanické ostrovy Jabuka a Brusnik, ako aj zátoka Stiniva a jaskyňa Zelena špilja na Ravniku. Jabuka leží 30 míľ od Komiže a pozostáva z magmatického geologického materiálu. Plavba týmito vodami je značne neistá, pretože magnezitové podložie destabilizuje kompasy a aj kotvenie je sťažené, pretože ostrov nemá zátoky a podmorské dno je veľmi hlboké. Svoj domov si tu našli endemitná čierna jašterica, ako aj niektoré rastlinné endemity.

 

O trochu bližšie od Komiže sa nachádza ostrov Brusnik, ktorý je tiež vytvorený z magmatických hornín, avšak ešte charakteristickejší je jeho takmer mimozemský vzhľad. Brusnické brehy tvoria sivé okrúhliaky rôznej veľkosti, a v strede ostrova sa nachádza malý záliv, ktorý si komižskí rybári vyhradili na „skladovanie“ ulovených homárov. Najvzdialenejší ostrov acrhipelágu, Palagruža, je obzvlášť zaujímavý, pretože sa na ňom po prvýkrát našiel jedinečný minerál – pelagozit.

Aleksandar Gospić

Okrem toho, že ju mnohí pokladajú za najkrajšiu pláž, je višská zátoka Stiniva zvláštna aj svojím úzkym a dlhým tvarom, pričom ju obklopujú kamenné útesy, takže je sama o sebe chráneným prírodným útvarom, ako aj ostrov Ravnik, na ktorom sa nachádza atraktívna Zelena špilja.

Ivo Pervan / Geopark Viški arhipelag
Višský archipelág je jednou z posledných desiatich rajských oáz Mediteránu a spolu s ostrovmi Mljet a Lastovo tvorí Adriatic Blue Corridor – oblasť s najväčšou biodiverzitou na Jadrane. Vyskytuje sa tu celkovo 126 druhov vtákov, z ktorých treba najviac vyzdvihnúť druhy tráviace väčšinu času na otvorenom mori, ako sú sokol ostrovný, víchrovník plavý a víchrovník hnedastý, ale aj jeden prísne chránený druh – delfín skákavý.

Kontakt

Dalmácia - Split