Ranokresťanský komplex Eufráziovej baziliky v Poreči

Ranokresťanský komplex Eufráziovej baziliky v Poreči

Porečský katedrálový areál sa nazýva Eufraziana podľa biskupa Eufrázia, ktorý v polovici VI. storočia katedrálu od základu prestaval a vyzdobil známymi mozaikami. Pred touto Eufráziovou prestavbou sa tu na rovnakom mieste nachádzali minimálne dve fázy ranokresťanských objektov. V Poreči je sa kresťanstvo uchytilo už v 4. storočí, preto sú bazilika, átrium, krstiteľnica a episkopický palác mimoriadnymi ukážkami sakrálnej architektúry, pričom samotná bazilika je výnimočným spojením architektonických prvkov klasicizmu a byzantu. Apsida je bohato zdobená figuratívnymi mozaikami, ktoré predstavujú jedny z najvýznamnejších ukážok toho druhu v Európe.