Slavónsko

Slavónsko

Na svojej okružnej ceste navštívte aj Slavóniu, ktorá s Baranjou tvorí najvýchodnejšiu časť Chorvátska. Ide o oblasť, ktorá je známa ako chorvátska sýpka, ale aj ako jedna z najplodnejších oblastí v Európe. Nachádzajú sa tu niektoré zo známych chorvátskych atrakcií, ako je Prírodný park Kopački rit. Po tom, ako bol vyhlásený v roku 1976 za prírodný park, bol Kopački rit zaradený aj do zoznamu ornitologických významných oblastí. Považuje sa za jednu z najzachovalejších riečno- močiarnych nížin v Európe, a o biologickej rôznorodosti Parku dostatočne hovorí fakt, že sa zoznam rastlín, ktoré sa tu objavili, ešte stále doplňuje. Park sa nachádza iba 13 kilometrov od Osijeku, štvrtého najväčšieho mesta v Chorvátsku a hlavného mesta Osjecko- baranjskej župy.

Ivo Biočina

Krajinu dopĺňajú vinice, z ktorých pochádzajú niektoré z najlepších chorvátskych vín. Môžete ich ochutnať v pivniciach tejto oblasti, o ktorých hovoria, že patria medzi najstaršie v Európe.

Slavónsko

Ozveny tradície

Slavónia je područie legiend, ktorých mýty a tajomstvá sa prenášajú z pokolenia na pokolenie. Slavónci sa kŕčovite držia tradícií, ako sú oslava žatvy, národné kroje a populárna miestna hudba.