Kalnik

Kalnik

Skalnatá stena na kraji rovného Prigorja

Výlet na Kalnik je výborným výberom pre každého, kto chce spoznať niečo nové a neobyčajné. Na rozdiel od väčšiny iných pohorí v Chorvátskom zagorju alebo na jeho okraji, na Kalniku sa stretnete s malebnými zvislými skalami, a obzvlášť zaujímavé je to, že skaly sa nachádzajú na okraji priestrannej roviny, takže vďaka tomu sa poskytuje široký a ďaleký výhľad. Skaly Kalnika sa dvíhajú ako obrovská ozubená stena a vytvárajú neobyčajný obraz pre každého, kto pozerá na Kalnik s južnej strany, zo smeru Križevaca. 

Kalnik
Alan Čaplar

Kalnik sa nachádza na hranici Zagorja, Prigorja a Podraviny, okolo 80 km od Záhrebu. Návštevníka tu čaká bohatý lesný svet, náučný chodník a zostatky dvoch starých pevností. Menšia z nich sa nachádza na vrchole Mali Kalnik, a väčšia na vrchole Veliki Kalnik. Veliki Kalnik bol niekedy vyhlásený za kráľovský palác. Bolo to za čias kráľa  Sigismunda, ktorého ženou bola Barbara Celjska, známa v legendách ako »Crna kraljica«, často prichádzala sem. Mesto sa prvýkrát spomína v 13.storočí, a skladalo sa z troch častí. Prvá bola postavená za čias príchodu Tatárov, keď sa v ňom istý čas skrýval kráľ Bela IV, s ktorým je spojená legenda o kalnických »šljivaroch«. Že vraj, podľa legendy obyvatelia podkalnických obcí kŕmili svojimi slivkami kráľa, kvôli čomu im on pridelil ušľachtilú česť.


Ten, kto sa chce vydať na túru na Kalnik, musí vedieť, že Kalnik je dopravne oddelený a vzdialený od hlavných ciest. Ten, kto ide autom, môže použiť cestu, ktorá vedie až do horskej chaty, niekde aj veľmi strmo – aj do 18%. Cesta ku chate sa oddeľuje od cesty Križevci - Gornja Rijeka a vedie cez obec Sudovac a dedinu Kalnik.

Kalnik, vrh Vranilac
Alan Čaplar

Väčšina návštevníkov sa zvykne doviezť autom do horskej chaty, a odtiaľ ísť na túru. Zvlášť zaujímavé je ísť po kalnikovom okružnom Náučnom chodníku, ktorý obchádza najvyšší vrch Kalnika Vranilac. Je dlhý 5km a môže sa prejsť ľahkou prechádzkou za 2-3 hodiny. Pozdĺž chodníka je postavených desať tabúľ s opisom jednotlivých zaujímavostí.


Vrch Vranilac, najvyšší vrch Kalničke gore bol pomenovaný podľa rastliny vranilova tráva. Najvyšší bod, vysoký 643 metrov je označený geodetickým stĺpom, a pod vrchom stojí aj naďaleko viditeľný televízny vysielač. Od vrcholu na severovýchod vyčnieva rad skalnatých zubov, ktorým turisti dali meno »sedem zubov«. Horské chodníky do Vranilca vedú z dvoch strán. Zo severnej strany vedie chodník, pre ktorý sú potrebné turistické zručnosti, tak je lepšie pre výstup a zostup z vrcholu použiť cestu, ktorá z južnej strany vedie do vysielača. Do vrcholu sa môže prísť aj výstupom cez »sedem zubov«, ale tá cesta sa odporúča iba skúseným turistom, a na niektorých miestach je zabezpečená klinmi a lanami, ako na skutočnom alpskom chodníku.

Veliki Kalnik
Alan Čaplar

Od horskej chaty, sa okrem na náučný chodník, Vranilac alebo Viliki Kalnik, môže ísť aj na vrch Pecu (40 minút), alebo na malebný vrch Vratno (hodina a pol). Prvý cieľ je známy podľa rastlinného bohatstva, a druhý podľa loveckej chaty, ihrisku, blízkej vyhliadke Skrinja a troch jaskyniach v blízkosti.

 

Veľmi zaujímavá je možnosť výstupu na Mali Kalnik (40 min), skalnatý vrchol, na ktorom sa nachádzajú zrúcaniny mesta Pusti grad. Horná časť Mali Kalnik je chránená botanická rezervácia. Od vrcholu Mali Kalnik ku Vranilacu a k horskej chate sú označenia lepšie, a cesta je príjemná, lebo vedie po rovnakej výške a v lesnom chládku.