Pevnosť Nehaj

Pevnosť Nehaj

Pevnosť je jedinečným a mimoriadnym príkladom fortifikačnej architektúry na prelome stredoveku a renesancie. Je postavená výlučne z materiálu zo zbúraných senjských kostolov, kláštorov a ďalších budov, ktoré sa nachádzali mimo senjských mestských hradieb, ako dôležitý strategický objekt pri obrane pred Turkami. Predstavuje hrdú súčasť nielen chorvátskeho, ale i európskeho dedičstva, poznamenáva dobu a ducha, ktorý bránil a ochraňoval Európu a jej identitu v časoch nájazdov osmanských Turkov.
 S Nehajom sa spája aj príbeh o senjských pirátoch „uskokoch“, ktorým je tu v posledných rokoch venované podujatie „Uskocké dni“, s úmyslom rekonštruovania udalostí zo 16. storočia a života vo vtedajšom Senji, uskocké bitky, rytierske súboje a útok na tvrdzu Nehaj. Počas podujatia sa koná aj sprievod uskockých a rytierskych skupín, súťaž v lukostreľbe, škola šermu, vystúpenia žonglérov a ďalších artistov ako aj súborov renesančnej hudby, ktoré obohacujú túto kultúrno-turistickú udalosť. 

Kontakt

Senj
Lika - Karlovac