Mesto Rab

Mesto Rab

So svojimi štyrmi románskymi kostolnými zvonicami a tromi hlavnými ulicami Hornou, Strednou a Dolnou, je mesto Rab vzácnym domovom stredovekých kostolov a patriotových palácov. Ostrov Rab je známy nádhernými piesočnatými plážami. Mesto Rab, ako kultúrne a historické centrum ostrova, má dlhú históriu. Spomína sa v roku 10 pred Kristom v jednom starorímskom dokumente, ktorým ho vtedajší rímsky cisár Oktavián Augustus povyšuje na municipium a dáva mu samostatnosť. Rab získal aj zriedkavý počestný epiteton Felix (šťastný), čo znamená, že už vtedy bol rozvité a civilizované mesto. Stará časť mesta je obkolesená stredovekými múrmi z tesaného kameňa, vybudovanými ešte v 12. a 13. storočí, ktoré ho väčšou časťou obklopujú aj dodnes.