Ludbreg – Środek świata

Ludbreg – Środek świata

Według lokalnej legendy Ludbreg uważany jest za centrum świata. Prawdą jest że wiele miast na świecie znajduje się na kręgach koncentrycznych, których centrum jest w Ludbregu. Odwieź zamek Batthyany, kaplicę św. Krzyża, spróbuj wino Ludbregi, które tylko w centrum świata płynie z fontanny; trzeba spróbować też tutejszych wyrobów cukierniczych. Baw się przy muzyce, tańcu, pieśniach ludowych, orkiestrach dętych, występach zespołów folklorystycznych!

Kontakt

Ludbreg
Chorwacja Centralna