Savudrija

Savudrija

Lokacija s mnoštvom amfora koje su svjedočanstvo rimskoga imperija na ovim prostorima. Zaštićene su kavezom. Dolazak na lokaciju mora biti u koordinaciji s ronilačkim centrom koji posjeduje ključ kaveza. Amforište se nalazi na ravnom pješčanom dnu, na dubini od 13 metara.

Opis ronjenja
Na lokaciju se dolazi brodom koji se privezuje na već postavljenu bovu, a u zaron se kreće po konopu do bove. Vidljivost ovisi o strujama.

Morski život
Osim što ova lokacija nudi razgledavanje arheološkoga blaga i naizgled se doima pusto, na njoj se ipak mogu zapaziti životinje koje su se nastanile na tom umjetnom braku. U amforama i rupama mogu se pronaći mnoge životinje: ugor, škrpina, rakovica, školjkaši, mnogočetinjaši, vlasulje i drhtulja.

Upozorenje Treba biti vrlo pažljiv pri ronjenju kako se ne bi oštetile amfore te smanjila vidljivost dizanjem mulja i pijeska.

Više informacija

0-13
Napredni
Srednja vidljivost
Slabe
Savudrija
4.00
N 45 28 48 | E 13 29 00

Osnovne značajke

Arheološko nalazište
Špilja
Flora / fauna
Noćni zaron
Greben
Zid
Olupina