Greben Štit

Greben Štit

Greben Štit nalazi se na jugozapadnom dijelu otoka Mljeta, okrenut prema Lastovu. S unutrašnje strane grebena Štita nalazi se pličina na koju se sidri. Nakon spuštanja na plato (6 m), roneći prema zapadu u smjeru otvorenog mora dolazi se do ruba zida koji se obrušava na dubinu od 55 metara i završava na bijeloj pješčanoj podlozi. Kao što se i običava, spušta se do maksimalne dubine, ovisno o kategoriji ronioca, nakon čega se uz pažljivo razgledavanje kreće prema manjim dubinama i izronu. Razgledavanje platoa – pličine na koju smo usidrili brod dobro je za obavljanje sigurnosnog zastanka.

Morski život
Ronilačka lokacija iznimno je bogata biljnim i životinjskim svijetom. Možemo pronaći: kirnje, škrpine, murine i posebice jastoge. Česta su jata gofova i škarama, a vješti ronioci mogu pronaći i crvenog koralja.

Više informacija

5-60
Napredni
Odlična vidljivost
Srednje
Pomena
3.00
N42 46 18 | E17 19 57

Osnovne značajke

Arheološko nalazište
Špilja
Flora / fauna
Noćni zaron
Greben
Zid
Olupina