Drašan

Drašan

Na sjevernoj strani otoka Lastova nalazi se lokacija Drašan. Lako ju je pronaći po metalnoj oznaci pličine, koja za vrijeme oseke gotovo izviruje iz mora i čini opasnu zamku za neoprezne nautičare. U njedrima Drašana mnogi su brodovi završili svoj put, što se vidi po ostacima amfora, dijelova brodova i po jednome metalnome brodu novijega datuma.

Ovdje morske struje mogu biti vrlo jake. Greben se spušta sa sjeverne strane u dubinu na 50 metara, a unutarnja je strana plića i završava na 35 metara dubine. Dno je od finoga pijeska koji svojom refleksijom svjetla skriva stvarnu dubinu zarona.

Opis ronjenja
Na lokaciju se dolazi isključivo brodom jer je odmaknuta od obale 1 nm. Sidri se na pličini i zaranja istražujući s laganim spuštanjem. Lokacija je raznolika po svojoj strukturi: kamena stijena, dublje su kameni blokovi i udubine, a na dnu pijesak.

Na unutarnjoj kosini leži metalni brod kojemu su ostala dobro očuvana rebra i razbacani dijelovi. Na dnu su dijelovi amfora, koje se mogu u skupinama pronaći i cijele. Postale su sastavni i neodvojivi dio morskoga dna. Ako je vrijeme dobro i morske struje slabije, ova je lokacija vrlo ugodna za ronjenje.

Morski život
U plićem dijelu mogu se pronaći škrpine, pokoji jastog, fratri i veće plove crneja i modraka. Dublje su rakovi samci, ugori, podujke i sipe koje drijemaju u sjenovitim dijelovima. Na dnu, u pijesku, borave zakonom zaštićeni puževi bačvaši, ribe gušteri, pauk bijelac, matuličići, jere kirnjice, vladike i knezovi.

Upozorenje: Za planiranje zarona i za samo sidrenje treba dobro poznavati teren i kretanje struja. Sidrenje ovisi o strujama koje mogu biti dosta jake i promjenjive i nije preporučljivo kad pušu sjeverni vjetrovi.

Više informacija

1-50
Napredni
Odlična vidljivost
Srednje
Zaklopatica
4.00
N42 46 50 | E16 56 30

Osnovne značajke

Arheološko nalazište
Špilja
Flora / fauna
Noćni zaron
Greben
Zid
Olupina