Blitvenica

Blitvenica

Južno od otoka Žirja (3 nm) iz kristalno čistog mora izdiže se otočić Blitvenica. Lako ga je zamijetiti po svjetioniku. Zanimljivo je da se južno od Blitvenice nalaze podmorski bezdani, najveći sežu i do 200 metara dubine, no zanimljivu ronilačku lokaciju nalazimo već na 18 metara. To je greben koji se nalazi jugoistočno od Blitvenice.

Opis ronjenja
Jugoistočno od Blitvenice nalazi se greben na dubini od 18 metara. Sidri se na grebenu i spušta po sidrenom konopu, a onda dalje u dubine. Po dostizanju maksimalne dubine zarona lagano se kreće prema izronu, smanjujući dubinu. Na poziciji je česta pojava jakih struja.

Morski život
U podmorju oko Blitvenice moguće je pronaći koralje, posebice plemića među njima: crvenoga koralja. Brojnost gorgonija, velikih crvenih rožnjača, na ovoj lokaciji upućuje na idealne uvjete za rast koralja. Na samoj vertikali litice prava je šuma ovih kolonija, malih životinja, nalik razgranatom stablu koje može biti veliko više od jednoga metra.

U toj šumi pozornost privlači žuta grana – morsko stabalce. To je Alcyonium corlloides koji često raste na mrtvim kolonijama morskoga stabalca. Od crvenoga koralja razlikuje ga mekani kostur. Crveni koralj nalazi se na nepristupačnijim mjestima. Prekrasni crveni kostur čini ga jedinstvenim, ali i ugroženim. Nekad uobičajen na dubinama do 30-ak metara, danas se povlači sve dublje, i na dubine veće od sedamdeset metara.

Više informacija

0-45
Iskusni
Odlična vidljivost
Jake
Žirje
3.50
N 43 37 25 | E 15 34 37

Osnovne značajke

Arheološko nalazište
Špilja
Flora / fauna
Noćni zaron
Greben
Zid
Olupina