Krajkářství v Chorvatsku

Krajkářství v Chorvatsku

Pokud máte rádi dobrodružství a chcete něco víc než jsou jen obvyklé turistické túry, sledujte stopy krajkářské nitě, jelikož vás toto chráněné nehmotné dědictví odvede do tří nádherných městeček, kde se pěstuje krajkářství. Každé je jiné a svým způsobem i zvláštní přestože je pojí tatáž věc - tenoučká krajka, která vznikla filigránskými tahy pilných rukou mnohých generací žen, jež za pomoci trpělivosti i zručnosti vytvářejí z nití skutečná nevelká umělecká díla. V evropských kulturních kruzích patřilo krajkářství jakožto dovednost do církevních řad, přičemž si ji jako luxusní zboží mohli dovolit pouze zámožné společenské kruhy.

 

V Chorvatsku je krajkářství tradicí, která se po mnohá staletí pěstovala obzvláště v nevelkém rurálním prostředí, kde hospodyně za dávno zašlých časů po sobě zanechávaly nitěmi vyšívanou stopu tohoto lidového umění. Krajkářství v Chorvatsku během středověku začínalo mezi členy Řádu svatého Pavla, tedy Paulíny v Lepoglavě, či díky sestrám benediktinkám na ostrovech Pag a Hvar, kde při svém zbožném uctívání sestry vypracovávaly ozdoby s tou největší možnou odevzdaností. První krajky tak zdobily prostory víry a obohacovaly obřady, aby se poté staly součástí církevního a později i tradičního oděvu a obuvi, jelikož jeptišky nesobecky předávaly své dovednosti ve výrobě krajek i na obyčejný lid a tak si krajkářská tradice našla své místo v každém domě, dokonce i v onom rakouské císařovny Marie Terezie. Kromě krajek z Lepoglavy, které si získaly pověst krajky mimořádně jemné i rozmanité, obzvláště se cení i krajka z Pagu, která je bohatě zdobena, ale hlavně proto, že se zhotovuje tenkou nití.

 

Ta z ostrova Hvaru v sobě ukrývá zvláštní tajemství, které dodnes ještě bedlivě střeží sestry benediktinky, jež z určité bodlavé, avšak rozšířené rostliny jakou je agáve, úmorným procesem vytahují nitě a poté, pohrouženy do modlitby, zcela odevzdaně tvoří neuvěřitelná díla, při čemž zachovávají jedinečné světové dědictví vystavené v jejich nevelkém muzeu krajek. Kdysi svého druhu domácí relikvie - pletená krajka, ozdoba vytvořena minuciózně z tisíců tenkých nitek se v poslední době těší skutečné renesanci jakožto skutečný chorvatský suvenýr, který nádherným i jedinečným způsobem střeží i představuje tradici chorvatského krajkářství.