Je důležité vědět

Speleologie

K zemskému podzemí se pojí pojmy jako je neznámo, mystika, nebezpečí i náročnost, a proto není divu, že se průzkumem jeskyň, propastí, ponorů a dalších podzemních krasových fenoménů zabývá velmi specifická lidská činnost - speleologie. Mimořádná složitost speleologických objektů vyžaduje zvláštní techniky i vyškolený a vycvičený tým speleologů, přičemž lze jejich aktivitu v hlubokých propastech a ve složitých jeskyních popsat jako určitý druh podzemního alpinizmu.

 

Mohlo by se zdát, že my lidé jsme silné bytosti, ale lidský organizmus jen velmi těžce může delší dobu přežít i na povrchu zemském bez odpovídajícího oblečení a bez obuvi a tím méně v chladných a temných prostorách speleologických objektů. Proto mají speleologové zvláštní vybavení a jejich výstroj je různorodá. Záleží na charakteru objektů a délce pobytu v nich. Pro speleologa je nejdůležitější osvětlení. Jeho oděv musí být dostatečně pevný a teplý, vodotěsný a přesto lehký, aby mu umožnil pohyb, obzvláště plazení, prodírání se a šplhání. Ke spouštění svislými šachtami se používá speciální lano konstruované tak, aby vydrželo velkou zátěž, též speciální, otestovaný tzv. speleo-opasek, ale i celá řada dalších nástrojů, karabin, pásků, kratších lan, klínů apod. Často je nutné překonat i vodní překážky a k tomu se používají gumové čluny. V místech, kde jsou podzemní kanály zcela zatopeny i potápěčská výzbroj. Potápění ve speleologických objektech (speleopotápění) patří mezi nejnebezpečnější lidské aktivity.

Bojan Haron Markičević

Je důležité vědět

Možná si kladete i otázku jaké je to tam dole, v oněch temných zemských prostranstvích s dýcháním? Bude tam dostatek kyslíku? S tím si nedělejte starosti. Složení vzduchu v podzemí je celkem vzato totéž jako na povrchu, takže během pobytu ve speleologických objektech kyslíkové lahve potřebovat nebudete. Naopak, průzkumy dokazují pozitivní účinky vdechování jeskynního vzduchu na člověkovo zdraví.

I když jsou podmínky v podzemí dosti nepohostinné, jeskyně i propasti jsou domovem specifického živočišného světa. Ať už tam živočichové žijí stále, anebo se tam čas od času dostanou, anebo zcela náhodou do speleologického objektu sami spadnou. Ani to ať vás příliš nemusí trápit, jelikož mezi nimi žádná nebezpečná zvířata nejsou. Jediným a skutečným nebezpečím mohou být u vstupních částí propastí náhodou zapadlé jedovaté zmije.

 

Různé podzemní dutiny a další formy vznikly v první řadě působením vody v jeskyních kanálech, takže jimi i dodnes protéká voda. Podzemí v krasové krajině je velmi pórovité a velmi rychle reaguje na zvýšené množství vody na povrchu, a to obzvláště za případně silných dešťů anebo nečekaného tání sněhu, takže se jednotlivé kanály mohou velmi rychle naplnit vodou a stát se nebezpečnými pro badatele.

 

A znovu, ku štěstí všech turistů - v upravených jeskyních otevřených pro návštěvníky taková nebezpečí nehrozí, jelikož se k návštěvě nejčastěji upravují tzv. fosilní jeskyně, které již delší dobu nejsou spojené se svým hydrologickým původem. Po druhé stránce jsou zase takové jeskyně plné zajímavých jeskynních okras a výtvorů. Bezpečnost návštěvníků je vždy na prvním místě, takže se návštěva speleologických objektů v Chorvatsku organizuje v oněch měsících, kdy je v nich méně vody (nejčastěji od března do listopadu).

Vlado Butina
Aby vaše návštěva těchto míst byla bezpečná, mějte na paměti:
 • nevstupujte do jeskyně, pokud vám to nedovoluje váš zdravotní stav
 • do jeskyní a propastí nevstupujte bez doprovodu průvodce
 • dodržujte pokyny průvodce
 • pohybujte se opatrně, jelikož je půda často mokrá a klouže
 • pokud je to nutné, držte se bezpečnostního zábradlí
 • vstupujte ve vyhovujícím oblečení a obuvi
 • vezměte si s sebou vodu a jídlo
 • nepřekročujte maximální počet návštěvníků, kteří smějí být ve stejné době v jeskyni
Vlado Butina
Chovejte se velmi obezřetně vůči tajůplným podzemním světům a neničte tuto jemnou přírodní krásu krasové krajiny:
 • nepoškozujte a neodcizujte krápníky, jelikož narůstají velmi pomalu (v průměru 1 - 2 mm ročně)
 • nevyrušujte jeskynní živočichy
 • neodhazujte odpadky
 • při fotografování v jeskyni nepoužívejte fotoaparát s bleskem
 • neničte stěny jeskyně graffiti a nadpisy