Nebezpečné druhy

Nebezpečné druhy

Nebezpečné druhy chorvatského moře

Jaderské moře vás nebude předem varovat před nebezpečnými živočišnými druhy. V moři totiž nežijí druhy ohrožující život. To nejhorší, co se může stát, je nepohodlí, kterému můžete zabránit poznáním nebezpečných druhů a opatrným potápěním.

 

Druhy, které na Jadranu žijí trvale, a před nimiž byste se měli mít na pozoru, na vás ale stejně nezaútočí jako první. Jejich agrese vychází ze zranitelnosti. Jedním z takových živočichů je i muréna. Potápěči se s ní setkávají, když vykukuje ze své díry. Protože pro ni díra představuje bezpečí, tak neodplave, ale bude se velmi agresivně bránit. Její kousnutí je nebezpečné, velmi bolestivé a pomalu se hojí.

 

Krev murény také obsahuje jed. S ním ale můžete přijít do styku pouze konzumací. Jed je termolabilní, při vysokých teplotách za pečení nebo vaření se tedy rozpadá a stává se neškodným. Například i úhoři mají jedovatou krev. Nejsou ale nebezpeční, pokud nejsou vyprovokováni.

 

Další ryby, s nimiž se často při ponorech setkáváme, mají jed ve vnějších částech těla. Nejčastěji se jedná o ostny, které mají podélnou drážku, na jejímž spodku je jedovatá žláza.

 

Nejznámější jsou ropušnice, které se dělí do více druhů, ale všechny jsou si podobné a lze je snadno rozpoznat. Tyto mořské krásky často leží schované a věří v sílu svého jedu v hřbetních, prsních a análních ploutvích. Na písčitém nebo bahnitém dně číhá nebehled, který má jedovaté ostny na bocích nad prsními ploutvemi. Bodnutí těchto ryb způsobuje bolest a nepohodlí, které trvají až několik hodin.

 

Mezi nejjedovatější ryby patří ostnatci, kteří mají ostny v první hřbetní ploutvi a na žábrách. Nejmenší z nich, ostnatec žlutý, je také nejjedovatější.

 

Je důležité si uvědomit, že rybáři jsou nejčastěji „jedovatými“ rybami zraněni z nedbalosti. Dokonce i mrtvá ryba může představovat problém, protože jed stále zůstává v jejích ostnech.

 

Přestože se s nimi při ponorech setkáváme jen zřídka, je třeba zde zmínit i trnuchy a siby, jejichž jed je výrazně slabší, zato mají větší ostny, které mohou způsobit větší zranění než jed sám. A malá zajímavost: s těmito dvěma jsou příbuzní parejnoci. Parejnoci loví pomocí elektrického výboje, což spíše nepříjemně překvapí, než aby to uškodilo.

Miro Andrić
Kromě ryb zde žijí i další skupiny mořských tvorů, které mohou při úzkém kontaktu způsobit nepohodlí. Nejznámější jsou tím samozřejmě medúzy. Většina z nich není nebezpečná. Nejvíce problémů způsobuje talířovka svítivá, která se pravidelně vyskytuje ve velkém počtu, proto je i počet popálenin vyšší.
Miro Andrić
Medúzy patří do skupiny žahavců, prastaré mořské rodiny, která má více druhů, a jejichž žahnutí může být pro člověka velmi nepříjemné. Další z žahavců je obyčejná sasanka zelená, která žije často na mělčinách.
Medúzy jsou volně plovoucí organismy a špatní plavci. Proto se nechávají unášet silnými proudy. Sasanky jsou organismy, které jsou připevněné ke dnu.
Miro Andrić
Jako nebezpečné druhy zde nemusí být uvedeny živočichové s ostny, jako jsou ježovky, nebo živočichové obývající podmořské útesy, písčitá dna nebo otevřené moře. Nepředstavují totiž žádnou hrozbu, ledaže bychom je sami vyrušili nebo se jich dotýkali.