Jaderské moře

Jaderské moře

Ponořte se do nejčistšího moře v Evropě

Jaderské moře je část Středozemního moře oddělující Apeninský poloostrov od poloostrova Balkánského a Apeninské pohoří od pohoří Dinárského. Jeho rozloha činí 138 595 km2, délka 738 km, průměrná šířka 159,3 km a průměrná hloubka 173 metrů.

 

Vody východního pobřeží Jaderského moře od poloostrova Savudrija na západě po poloostrov Prevlaka v jihovýchodní části patří k území Chorvatské republiky. Tato krásná část přírody o délce 5790 km pobřeží je jedním z nejčlenitějších pobřeží na světě.

 

Chorvatské ostrovy zahrnují téměř všechny ostrovy východního pobřeží Jadranu i jeho centrální část, což z nich činí druhou největší soustavu ostrovů ve Středozemním moři. Celkem jich je 1246. Název Jaderského moře pochází již z období antiky. Latinsky se mu říkalo Mare Hadriaticum. Název pravděpodobně pochází od města Adria nebo Hadria, což bylo původně jméno pouze pro severní část zálivu. Později se název začal používat pro celou zátoku.

Mario Jelavić
Jaderské moře je povětšinou mělké. Jeho hloubka severně od Puly nepřesahuje 50 m a severně od Zadaru 100 m (tato oblast byla během doby ledové souší pevninou). V jižní části Jaderského moře se nachází deprese, ve které hloubka prudce klesá (maximální hloubka je 1233 m).

Slanost moře je 38 ‰, což přesahuje světový průměr. Jaderské moře je relativně teplé - jeho teplota se pohybuje mezi 22 °C a 25 °C v létě, a mezi 5 °C a 15 °C v zimě. Mořské proudy v Jaderském moři jsou teplé a tečou podél chorvatského pobřeží od jihu na sever a podél italského pobřeží od severu k jihu. Přílivy nejsou příliš výrazné.

 

Chorvatské pobřeží Jadranu je považováno za nejčistší moře v Evropě. Nejznámějšími větry jsou: bura, která přináší chladný vzduch, jugo, které přináší vlhkost, a maestral, který osvěžuje letní vedra. Jaderské moře je bohaté na flóru a faunu.

Je obýváno četnými druhy ryb, savců, měkkýšů, korýšů, ostnokožců, planktonu, řas, houbovců a dalších organismů. Jaderské moře proto nabízí skvělé příležitosti pro rozvoj cestovního ruchu a rybolovu.
Miro Andrić

Podmořský svět

Chorvatský podmořský svět ukrývá více než 110 registrovaných a popsaných potápěčských lokací, které zahrnují scenerie starobylých plachetnic a porostů korálů na vertikálních podvodních stěnách, mořských jeskyní nebo vraků válečných lodí obývaných hejny ryb.