Veliki Tabor

Veliki Tabor

„Veliki Tabor“ je památkou nejvyšší kategorie. Byl obnoven po rozsáhlých konzervátorských a restaurátorských pracech. Po dokončení druhé fáze rekonstrukce byl zpřístupněn veřejnosti. Nachází se v obci Desinić v kraji Hrvatsko zagorje. Nejstarší části hradu pocházejí ze dvanáctého století. Dnešní vzhled získal v šestnáctém století. Tehdy byl majetkem rodu Rattkay, který jej vlastnil tři sta let. S hradem „Veliki Tabor“ je spojena jedna z nejznámějších chorvatských pověstí. Je to příběh o lásce Veroniky Desinićové a Bedřicha (Fridricha) pána z Celje, která má nešťastný konec. Jejich lásce nebylo přáno a tak Veronika s Bedřichem uprchli a potají se vzali. Vojsko ženichova otce Heřmana (Hermana) z Celje však mladý pár chytilo. Bedřicha dal otec zavřít do věže v Celje. Veronika byla utopena a její tělo bylo zazděno do hradních zdí. Podle jiné pověsti prý Veronika zachránila hrad „Veliki Tabor“ před dobytím tureckými obléhateli. Z nasekané slámy údajně vykouzlila sršně, kteří zahnali útočníky na útěk.

Kontakt

Desinić
Střednl Chorvatsko