Staré římské město Andautonia

Staré římské město Andautonia

Staré římské město Andautonia leželo na území dnešní vesnice Ščitarjeva, mezi Záhřebem a Velikou Goricí. Kdysi to bylo obchodní, hospodářské a kulturní centrum na římské státní cestě Siscia - Poetovio (Sisak – Ptuj). Zničeno bylo v 5. stol. během stěhování národů. Dosavadní vykopávky odkrývají zbytky ulic, lázní, starý mlýnský kámen, nalezeny byly mnohé mince, nějaké šperky, nádobí, olejové lampy, skulptury, fresky a další.