Karlovacká hvězda – renesanční centrum Karlovca

Karlovacká hvězda – renesanční centrum Karlovca

Karlovac, město na čtyřech řekách, byl vybudován v 16. století. Vyznačuje se unikátním historickým centrem ve tvaru šesticípé hvězdy a pravidelnou geometrickou sítí ulic a čtvrtí obklopujících centrální náměstí.

Kdysi zvaný Karlstadt, byl vybudován v 16. stol. za účelem obrany od tureckých nájezdů jako ojedinělé městské jádro ve tvaru šesticípé hvězdy. V Karlovci se má co vidět - Staré město Dubovec ze 13. století, Městské muzeum, kostel Nejsvětější Trojice a františkánský klášter s galerií, městské divadlo Zorin dom nebo některá z galerií. Na trhu šlechticů v Dubovci se předvádějí stará řemesla, zvyky a hry při jídlech podle starých receptů.